Informacja RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Błysk" Sp. z o.o.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych i marketingowych poprzez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez "Błysk" Sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem przypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu :

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia
 2. Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia
 3. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
 4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a)
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie

Pliki cookie umożliwiają identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta i w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji każdego Klienta Administrator stosuje procesy profilowania w formie plików cookies. Wykorzystywane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta.
W ramach strony wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: tymczasowe, przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. cookies trwałe: przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Klienta przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Strona pozyskuje informacje o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies,
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Oprogramowanie do przeglądarki internetowej zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać́ zmiany ustawień́ w określonym zakresie, w celu zaprzestania gromadzenia i przechowywania plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. 
 
Dane podane w formularzu są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia.

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania sklepem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług.

Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych Klienci mogą uzyskać kontaktując się̨ z nami pod adresem: sekretariat@blysk.com.pl